Viktiga datum för Internationella masterprogram, Högre musikutbildning och Specialistsjuksköterskeutbildning

Internationella masterprogram

Höstterminen 2021

 • Första anmälningsdag: 16 oktober 2020
 • Sista anmälningsdag: 15 januari 2021
 • Sista kompletteringsdag: 1 februari 2021
 • Antagningsbesked: 7 april 2021
 • Sista svarsdag: Inget svar krävs

Högre musikutbildning

Höstterminen 2021

 • Första anmälningsdag: 1 december 2020
 • Sista anmälningsdag: 15 januari 2021
 • Sista kompletteringsdag: 22 januari 2021
 • Antagningsbesked 1: 13 april 2021
 • Sista svarsdag: 28 april 2021
 • Antagningsbesked 2: 12 maj 2021
 • Sista svarsdag: Inget svar krävs

Specialistsjuksköterskeutbildning

Höstterminen 2021

 • Första anmälningsdag: 15 februari 2021
 • Sista anmälningsdag: 15 mars 2021
 • Sista kompletteringsdag: 1 april 2021
 • Antagningsbesked: 20 april 2021
 • Sista svarsdag: Inget svar krävs