Viktiga datum för Internationella masterprogram, Högre musikutbildning och Specialistsjuksköterskeutbildning

Internationella masterprogram

Höstterminen 2023

 • Första anmälningsdag: 17 oktober 2022
 • Sista anmälningsdag: 16 januari 2023
 • Sista kompletteringsdag: 1 februari 2023
 • Antagningsbesked: 30 mars 2023
 • Sista svarsdag: Inget svar krävs

Högre musikutbildning

Höstterminen 2023

 • Första anmälningsdag: 1 december 2022
 • Sista anmälningsdag: 16 januari 2023
 • Sista kompletteringsdag: 25 januari 2023
 • Antagningsbesked 1: 13 april 2023
 • Sista svarsdag: 26 april 2023
 • Antagningsbesked 2: 11 maj 2023
 • Sista svarsdag: Inget svar krävs

Specialistsjuksköterskeutbildning, Specialpedagog, Hälso-och sjukvårdskurator

Höstterminen 2023

 • Första anmälningsdag: 15 februari 2023
 • Sista anmälningsdag: 15 mars 2023
 • Sista kompletteringsdag: 3 april 2023
 • Antagningsbesked: 21 april 2023
 • Sista svarsdag: Inget svar krävs