Viktiga datum för Internationella masterprogram, Högre musikutbildning och Specialistsjuksköterskeutbildning

Internationella masterprogram

Höstterminen 2020

 • Första anmälningsdag: 16 oktober 2019
 • Sista anmälningsdag: 15 januari 2020
 • Sista kompletteringsdag: 3 februari 2020
 • Antagningsbesked: 3 april 2020
 • Sista svarsdag: Inget svar krävs

Högre musikutbildning

Höstterminen 2020

 • Första anmälningsdag: 2 december 2019
 • Sista anmälningsdag: 15 januari 2020
 • Sista kompletteringsdag: 24 januari 2020
 • Antagningsbesked 1: 8 april 2020
 • Sista svarsdag: 27 april 2020
 • Antagningsbesked 2: 12 maj 2020
 • Sista svarsdag: Inget svar krävs

Specialistsjuksköterskeutbildning

Höstterminen 2020

 • Första anmälningsdag: 17 februari 2020
 • Sista anmälningsdag: 16 mars 2020
 • Antagningsbesked: 21 april 2020
 • Sista svarsdag: Inget svar krävs