Föroreningar och samhälle

Föroreningar och samhälle är det senaste profilområdet. Det bygger på det faktum att det idag finns över 350 000 konstgjorda kemikalier i omlopp - och de blir allt fler. De senaste 20 åren har denna utveckling globalt lett till en över 60-procentig ökning av antalet dödsfall som beror på kemiska föroreningar.

Att denna utveckling kräver motåtgärder är lätt att förstå. Forskningen i Föroreningar och samhälle är därför inriktad på att öka kunskapen om kemikaliernas påverkan på hälsan och miljön – och ta fram metoder för att hantera riskerna. 

I Föroreningar och samhälle samlas forskare i kemi, toxikologi, nationalekonomi, sociologi, medicin, utbildningsvetenskap och medie- och kommunikationsvetenskap för att ta ett nödvändigt helhetsgrepp - och som förutom forskning innefattar samverkan med myndigheter och industrin. Idag håller lagar och regler inte jämna steg med industrins användning av kemikalier.

Det speciella med Föroreningar och samhälle är alltså helhetssynen, att se samhället som drivande bakom föroreningarna. Den utgångpunkten och insikten är nödvändig för att forskningen ska kunna bidra till övergången till ett giftfritt samhälle.

En specifik satsning är ”Örebro Living Lab: A Toxic Free Region Örebro”. Här ska forskarna samverka med aktörer från regionen, bland annat hälso- och sjukvården, för att ta fram en verktygslåda som kan användas för att lokalt motverka föroreningar och dess konsekvenser. Målet är att erfarenheterna och konkreta åtgärder ska kunna användas i andra regioner, både i Sverige och internationellt.