This page in English

Strategiska forskningsprofiler

KK-Stiftelsens forskningsprofiler är utformade för att ge lärosäten möjlighet att utveckla strategiskt viktiga forskningsområden och skapa internationellt ledande forskningscenter - i samarbete med näringslivet. 

Bild på en kvinna i labbet.

X-HiDE forskningscentrum

Forskarna sätter inflammationen i centrum och studerar dess minsta beståndsdelar med målet att hitta nya behandlingar för våra folksjukdomar.

Kvinna i labbet.

Forskning för en giftfri miljö

Målet för forskarna inom EnForce är att bidra till en giftfri miljö. Satsningen är en del av forskningsmiljön Människa-Teknik-Miljö.

En man pekar på teknik.

Semantic Robots

Semantic Robots helhetssyn på robotforskning gör projektet unikt ur ett globalt perspektiv. Text finns endast på engelska.