This page in English

Forskare ska göra det enklare för människor att äta rätt

Robert Brummer.

Robert Brummer

– Kroppens behov är inte samma för alla och varierar genom livet. Vi vill göra det enklare för människor att äta rätt. Vårt mål är att hitta biomarkörer, som vi kan mäta, för att ta reda på vad som är rätt kost för just dig, säger Robert Brummer, professor vid Örebro universitet.
Han leder forskningsprofilen Rosetta@oru, som får 48 miljoner kronor från KK-stiftelsen.

Forskarna ska identifiera biomarkörer och dessutom hitta enkla sätt att mäta. Det kan handla om ett blodprov, en klocka eller en biopsi från tarmen.

– Det skulle kunna vara ett utandningstest för att ta reda på vilken stam av probiotika som är bäst för just dig, säger Robert Brummer.

Forskarna utgår från tarmhälsa, metabol hälsa och mental hälsa – och de hänger ihop. Det ena påverkar det andra.

– Mat gör större skillnad för människors hälsa än läkemedel. Genom att äta rätt från start kan vi undvika problem som vi senare i livet försöker motverka med medicin.

Svårt att bevisa

Men precis som med läkemedel finns det inte en variant som passar alla – därför måste kosten anpassas efter individen. Samtidigt är det svårare att vetenskapligt bevisa vad som är rätt kost än rätt medicin.

– Ska vi göra förändringar i kosten måste vi göra det långt innan vi får symptom. Men det är svårt att mäta då, säger Robert Brummer.

– Det som skiljer Rosetta@oru från annan forskning är att vi tar ett helhetsgrepp. Det gäller även hur vi ska designa framtida studier, säger Robert Brummer.

– Vi tror att Rosetta@oru möjliggör utveckling och tillämpning av en banbrytande verktygslåda, som kommer vara till stor nytta för Biogaia. Den kommer behövas i vårt innovationsprogram – som har som mål att ta fram nya produkter och förbättra människors hälsa, säger Gianfranco Grompone, forskningschef på företaget Biogaia.

Gianfranco Grompone.

Gianfranco Grompone

Bli internationellt ledande

– Den här forskningsprofilen ligger helt rätt i tiden. Det finns en stor potential genom forskningsmiljöns tvärvetenskapliga karaktär och en stark forskningssamverkan med näringsliv, sjukhussektor och internationella samarbetspartners.  KK-stiftelsen beviljar nu 48 miljoner kronor över åtta år med ambition om att projektet bidrar till att miljön blir internationellt ledande inom området, säger KK-stiftelsens vd Eva Schelin.

Eva Schelin.

Eva Schelin

Rosetta@oru är en del av Mat och hälsa-profilen på Örebro universitet med målet att konsumenten ska kunna välja hållbart producerad mat som har en vetenskapligt bevisad hälsofördel. Inom Mat och hälsa finns en unik kombination av kompetens och tillgång till klinisk infrastruktur som endoskopi och hjärnavbildning.

Rosetta@oru ingår i Mat och hälsa tillsammans med bland annat PAN Sweden, som bidrar med kunskap om växtbaserade proteiner, och Precision Nutrition Innovation Arena, som tar fram ny teknik för bättre tester.

Text: Linda Harradine
Foto: Pavel Koubec, ICON

I Rosetta@oru ingår Biogaia, Collective Minds Radiology, Fazer, GE Healthcare Sverige AB, Glucanova, Orkla Food Sweden och WallinsMat Sverige AB. Region Örebro län är med i samarbetet.

Rosetta@oru finansieras med 48 miljoner kronor under åtta år inom ramen för KK-stiftelsens program Forskningsprofiler. Utöver stiftelsens medel bidrar Örebro universitet själva med 40 miljoner kronor och näringslivet med minst drygt 30 miljoner kronor.