Här överraskas årets pedagogiska pristagare

Victor Breström och Tommy Borglund.

Under ett ämnesgruppsmöte överraskades läraren Tommy Borglund av Örebro studentkår och representanter från Högskolepedagogiskt centrum.
– Jag delar det här priset med alla lärare och forskare på Handelshögskolan som har jobbat med masterprogrammet i hållbarhet.

Han uppvaktades med blommor och tal av Viktor Breström, studentkårens vice ordförande med utbildningspolitiskt ansvar.

I studenternas nomineringar för att utse Tommy Borglund till pedagogisk pristagare står det bland annat att han har ett stort engagemang i undervisningen. Genom hans engagemang, lättsamhet och verklighetsförankring skapar och utvecklar han intresset för ämnet han undervisar i. Tommy Borglunds differentiering av undervisningsmetoder visar att han tar hänsyn till olika inlärningsförmågor och planerar undervisningen därefter.

Tommy Borglund är universitetslektor och undervisar företagsekonomi på Handelshögskolan vid Örebro universitet. Tillsammans med universitetslektor Jenny Bonnevier är han pristagare av årets pedagogiska pris som delas ut av Örebro studentkår på uppdrag från Örebro universitet.

– Det här är jätteroligt. För mig handlar god pedagogik om att inkludera studenter, andra lärare och externa föreläsare i rummet för att skapa mångfald, säger Tommy Borglund.

Text och foto: Anna Asplund

Örebro studentkår har sedan 1999 delat ut pedagogiska priset till två lärare som ”visat vilja och förmåga att tillsammans med studenterna skapa en studiesituation som på akademisk grund präglas av nytänkande inom högskolepedagogik, aktiv kunskapsutveckling, kritiskt tänkande och med internationella perspektiv”.

Varje år får alla studenter vid Örebro universitet nominera lärare som de anser förmedlar kunskap på ett alldeles extra engagerat sätt. En bedömargrupp från Örebro studentkår och studenter utser sedan vilka lärare som får priset. Inför bedömningen får bedömargruppen inte se namn, kön eller institutionstillhörighet på de nominerade lärarna.

När pristagarna väljs av Örebro studentkårs bedömargrupp utgår gruppen från fem kriterier. Fokus är att nomineringen ska uppfylla kriterierna, inte antalet nomineringar en lärare har fått. Örebro studentkår har valt den metoden för att få en bredd av pristagare, oberoende av kursens storlek.

Inför pedagogiska priset 2021 reviderades avtalet mellan Örebro universitet och Örebro studentkår. I det nya avtalet förändrades formuleringen ”priset ska tilldelas en man och en kvinna” till ”priset ska tilldelas två personer”. Örebro universitet och Örebro studentkår ser ett värde av att valet av pristagarna ska vara könsneutralt. 

Bedömargruppens fem kriterier:

Akademisk grund
Hur visar läraren att hen har breda, aktuella och forskningsanknutna kunskaper i ämnet?

Nytänkande inom högskolepedagogik
Hur använder läraren olika undervisningsmetoder för att anpassa undervisningen till olika nivåer och målgrupper?

Aktiv kunskapsutveckling
Hur skapar läraren engagemang hos sina studenter?
Hur märks det att läraren lyssnar till och använder återkoppling från studenterna för att utveckla sin undervisning?

Kritiskt tänkande
Hur uppmuntrar läraren till en utveckling av studenternas kritiska tänkande och problemlösningsförmåga?

Internationella perspektiv
Hur visar läraren öppenhet för olika erfarenheter och mångfald?

“Tommy visar på otroligt stort engagemang i undervisning kopplat till sitt huvudområde hållbarhet. Som en del i gruppen som startade upp Center for Sustainable Business vid Handelshögskolan har Tommy skapat pedagogisk undervisning med både teoretiska och praktiska inslag. Genom att låta företag få komma och gästföreläsa, anordna studiebesök på företag runtom i Sverige och samtidigt göra kurser i hållbarhet till engelsk undervisning visar Tommy på en tydlig inriktning mot mångfald och ökat mervärde i sin undervisningsteknik. Tommy är en av få lärare vi på mastersprogrammet i Sustainable Business har sett verkligen brinner för ämnet och bjuder in samtliga studenter, oavsett bakgrund, till engagemang för lärandets utvecklingsprocess. Varför Tommy ska vinna årets pedagogiska pris är för hans djup och engagemang i sitt lärande, sin inbjudande karaktär som ser till att höra varje student under lärandeprocessen och hans breda kunskap i att skapa mervärde i ett så viktigt ämne som hållbarhet och hållbar utveckling. Därför anser jag att Tommy borde tilldelas det pedagogiska priset.”

“Jag nominerar Tommy Borglund till det Pedagogiska priset då Tommys engagemang, lättsamhet och verklighetsförankring skapar och utvecklar intresset för ämnet som han undervisar i. Tommys styrkor finns i hans hängivenhet i att lära ut, kommunicera och hjälpa studenterna att öka intresse för det berörda ämnet. Tommys differentiering av undervisningsmetoder visar på och förtydligar det faktum att han tar hänsyn till olika inlärningsförmågor och planerar undervisningen därefter. Stort tack Tommy!”

2022: Einar Prytz och Mats Liljegren

2021: John Barnes och Magnus Hansson 

2020: Annika Göran-Rodell och Joakim Petersson 

2019: Ann Kördel och Claes Holm

2018: Karl-Magnus Edberg och Helena Stålnacke

2017: Inger Adolfsson och Eric Borgström

2016: Senem Eken och Henric Bagerius

2015: Carina Lidström och Giacomo Lindgren Zucchini

2014: Magnus Hansson och Therése Skoog

2013: Linda Söderlindh och Carl-Johan Wase

2012: Helen Andersson och Jürgen Degner

2011: Ylva Svensson och Pär-Yngve Andersson

2010: Karin Engström och Hans Hedén 

2009: Elisabeth Legl och Marcus Sundhäll 

2008: Katarina Swartling Widerström och Mats Lindberg 

2007: Elisabeth Legl och Jörgen Stenlund

2006: Louise Berglund och Detlef Quast 

2005: Ulf Larsson och Catharina Sitte-Durling

2004: Emma Engdahl och Jan Malmgren 

2003: Ulla Ohlsson och Hans Larsson 

2002: Maj Bodin och Mats Bornvik 

2001: Munir Dag och Bodil Sundberg

2000: Yang Liu och Albena Zaharieva

1999: Ann-Cathrine Åquist och Anders Avdic