This page in English

Samarbetspartner

Akademi

Linköpings Universitet

Infla-med

Air logotype

Universität Rockstock

Företag

AstraZeneca logotype AstraZeneca är ett globalt, innovationsdrivet bioläkemedelsföretag med fokus på forskning, utveckling och marknadsföring av receptbelagda läkemedel.

Därför är vi med i X-HiDE:
”På AstraZeneca använder vi dagligen matematisk modellering för att bättre designa och tolka våra experimentella och kliniska studier. Vi ser X-HiDE som ett lovande samarbete där vi på ett systematiskt och långsiktigt sätt kan bygga ny kunskap och nya modeller av viktiga inflammatoriska processer, och därigenom öka våra möjligheter att hitta och utveckla nya läkemedel mot inflammationsdrivna sjukdomar.”

sb-logo-RGB.jpgSprint Bioscience är en del av den nya svenska läkemedelsindustrin med fokus på innovation och utveckling av nya läkemedel för att bekämpa cancer.

På Sprint Bioscience utvecklar vi småmolekylära läkemedelskandidater – från idé till prekliniskt läkemedelsprojekt - redo för licensiering till den internationella läkemedelsindustrin. Vi har byggt en bred portfölj av prekliniska läkemedelsprojekt och har under de senaste fem åren ingått tre licensavtal.

Därför är vi med i X-HiDE:
”Vi är med i X-HiDE för att få tillgång till ett nätverk med forskargrupper med expertis inom inflammation. Vi hoppas kunna tillämpa lärdomar från inflammatoriska processer i andra sjukdomar för att utveckla nya läkemedel för behandling av cancer.” 

Tataabiocenter logotype

TATAA Biocenter grundades 2001 kring avancerad forskning och utveckling inom bioteknik vid Chalmers Tekniska högskola och utvecklar ultrakänsliga molekylära analysmetoder baserade på den skyddade tekniken Two-Tailed PCR. Genom avknoppningen Life Genomics erbjuds genetiska tester såsom icke-invasiv fosterdiagnostik, s.k. NIPT. Tidigare i år utsågs TATAA Biocenter till Europas främsta genanalysföretag av Global Health & Pharma.

Därför är vi med i X-HiDE:
''X-HiDE kartlägger sambandet mellan underliggande inflammation och ett flertal folksjukdomar. Detta skapar både behov och efterfrågan att karakterisera inflammation och dess orsakar, såsom störd bakterieflora. Där kommer vi in med våra molekylära analyserar, som vi kommer göra tillgängliga såväl sjukvården såsom den privata hälsovården, och på vis hjälpa folk till hälsosammare leverne och friskare liv.''

Wolfram Mathcore logotypeWolfram MathCore är experter på att applicera modelbaserad metodik för att nå nya insikter, innovation och resultat - vi kallar det nyfikenhetsdriven ingenjörskonst.

Därför är vi med i X-HiDE:
”På Wolfram MathCore har vi arbetat med matematisk modellering sedan millenieskiftet. Vi har applicerat modellbaserad analys på allt från gasturbiner till leverdiagnos och ser en stor potential inom det medcinska området. Vi ser X-HiDE som en plattform för att uveckla nya modeller med tillämpningar inom så väl forskning, utveckling, som utbildning.”