X-TriMH - Sjukdomsöverskridande kunskap om inflammationsmodeller för att uppnå precisionshälsa

Ansökan inskickad till Vinnova med ambitionen att etablera och utveckla X-HiDE till en innovationsmiljö inom precisionshälsa

Inflammation är kroppens sätt att upprätthålla hälsa när skadevållande faktorer skapar obalans, t.ex. vid infektioner. Under vissa förhållanden misslyckas kroppen att stänga av den inflammatoriska processen vilket kan leda till kronisk sjukdom.

Idag styrs behandlingen av sjukdomsyttringar, vilket begränsar möjligheterna att bekämpa den bakomliggande orsaken, dvs. inflammationen. För att behandla effektivt behövs nya sätt att tänka om inflammationsmekanismers roll vid sjukdom.

Forskningsprofilen X-HiDE är en plattform där sjukvård, akademi och industri samarbetar i att utveckla systembiologiska modeller av inflammation. På detta unika sätt skapas förståelse om inflammationsmekanismer där individen står i fokus istället för att behandla utifrån heterogena diagnoser.

X-TrIMH är designad för att utveckla och komplettera X-HiDE med en innovationsmiljö där kunskap från inflammationsmodeller bidrar till förfinad diagnostik och individanpassad terapi. Vår ambition är att förstå likheter och skillnader om t.ex. akut inflammation i sepsis och akut skov vid en autoimmun sjukdom, eller låggradig kronisk inflammation mellan immunmedierade sjukdomar, för att i nästa steg implementera kunskap om effektiv behandling från en sjukdom till en annan.

Innovationsmiljön består av forskare och kliniker från olika discipliner, Life Science-industri och akademi länkade till konsortier och excellence-center samt infrastrukturer och biobanker med tillgång till kliniska välkarakteriserade kohorter.

Att förstå inflammationsmekanismer genom det individuella immunsystemets förutsättning och dess förändringar under sjukdomsförlopp, åldrande eller livsstil sätter X-TriMH i hjärtat av precisionshälsa.