Successful ageing

Leva, bo och få vård – vad kan äldre bestämma själva?

De flesta äldre vill bo hemma så länge som möjligt. Men det är ett något förenklat påstående visar Lisa Spangs forskning. Se henne berätta om varför många äldre vill flytta till ”hemmet” i UR Samtidens föreläsningsserie – Ett framgångsrikt åldrande.

Se fler UR-föreläsningar från Successful ageing vid Örebro universitet: 

Att åldras i extrem fattigdom
Owasim Akram berättar om hur det är att åldras i extrem fattigdom i Bangladesh.

Som plåster på själen - hur musik får äldre män att må bättre
Katarina Lindblads forskning visar att musik kah hjälpa äldre män att känna sig mindre ensamma och att komma i kontakt med sina känslor. 

Otrygghet bland äldre 
Se Nadezhda Golovchanova berätta om sin forskning om otrygghet bland äldre och hur den kan förebyggas.

Vad självkörande bilar måste lära sig om oss människor
Vasiliki Kondyli berättar om framtiden med självkörande bilar och vad som krävs för att dessa ska förstå sin omgivning bättre, framförallt det mänskliga beteendet.