This page in English

Moa Wahlqvist

Tjänstetitel: Affilierad forskare Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

E-post:

Telefon: 019 303000 (växel)

Rum: -

Moa Wahlqvist

Om Moa Wahlqvist

Moa Wahlqvist är med. dr och socialpedagog och är affilierad forskare till Örebro Universitet. Moa är verksam forskare vid Audiologiskt forskningscentrum, Universitetssjukhuset i Örebro. Hennes forskning handlar hälsa, livskvalitet, känsla av sammanhang, arbete/sysselsättning betydelse för hälsa, strategier för att hantera vardagligt liv hos vuxna personer med dövblindhet, familjer där en förälder har dövblindhet och äldre med svår kombinerad syn- och hörselnedsättning. 

Moa är även involverad i undervisning inom socialt arbete främst som  uppsatshandledare eller i föreläsningar om flerfunktionshinder och dövblindhet vid Audionomprogrammet. Hon arbetar vidare med att utveckla uppdragsutbildning inom synområdet tillsammans med verksamhetschefen vid Syncentralen i Örebro. 

Moa delar sin tid mellan forskningen och att vara samordnare för forskning och utveckling vid Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor. Kunskapscentret har i uppdrag från Socialstyrelsen att verka för att utveckla och sprida kunskap till professionella inom området dövblindhet. Vid kunskapscentret arbetar Moa med att tillgängliggöra forskning på dövblindområdet för professionella, samt med frågor som rör hur man kan utveckla evidensbaserade metoder för insatser till personer med dövblindhet. 

 

Forskningsprojekt

Forskargrupper

Publikationer

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Konferensbidrag |  Manuskript | 

Artiklar i tidskrifter

Ehn, M. , Anderzen-Carlsson, A. , Möller, C. & Wahlqvist, M. (2019). Life strategies of people with deafblindness due to Usher syndrome type 2a-a qualitative study. International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being, 14 (1).
Ehn, M. , Wahlqvist, M. , Danermark, B. , Dahlström, Ö. & Möller, C. (2018). Health, work, social trust, and financial situation in persons with Usher syndrome type 1. Work: A journal of Prevention, Assessment and rehabilitation, 60 (2), 209-220.
Wahlqvist, M. , Möller, C. , Möller, K. & Danermark, B. (2016). Implications of Deafblindness: The Physical and Mental Health and Social Trust of Persons with Usher Syndrome Type 3. Journal of Visual Impairment & Blindness, 110 (4), 245-256.
Wahlqvist, M. , Möller, K. , Möller, C. & Danermark, B. (2016). Physical and psychological health, social trust and financial situation for persons with Usher syndrome type 1. The British Journal of Visual Impairment, 34 (1), 15-25.
Wahlqvist, M. , Möller, C. , Möller, K. & Danermark, B. (2013). Physical and psychological health in persons with deafblindness that is due to Usher Syndrome Type II. Journal of Visual Impairment & Blindness, 107 (3), 207-220.

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Wahlqvist, M. (2015). Health and People with Usher syndrome. (Doctoral dissertation). (Sammanläggning) Örebro: Örebro university.

Konferensbidrag

Wahlqvist, M. , Björk, M. , Huus, K. & Anderzen-Carlsson, A. (2018). Health and family climate in families where one parent has deafblindness. Konferensbidrag vid Nordic Audiological Society (NAS 2018), Reykjavik, Iceland, June 6-8, 2018.
Wahlqvist, M. (2018). Health and people with Usher syndrome, need for biopsychological perspective. Konferensbidrag vid Nordic Audiological Society (NAS 2018), Reykjavik, Iceland, June 6-8, 2018.
Wahlqvist, M. (2018). Hälsa hos personer med Ushers syndrom. Konferensbidrag vid TemMA Hörsel 2018, Örebro, Sweden, 13-15 mars, 2018.

Manuskript