This page in English

Forskargrupp

Kombinerad hörsel-/synnedsättning/dövblindhet

Om gruppen

Gruppuppgifter

Forskargruppen bedriver tvärvetenskaplig klinisk patientnära forskning rörande personer med kombinerad hörsel-/synnedsättning/dövblindhet. Forskningen rör olika syndrom med dövblindhet och exempel på forskningsområden är genetik, hörsel, syn, balans, kognition och psyko-social forskning vid Usher syndrom, Alström syndrom, CHARGE syndrom m fl. Forskningen bedrivs vid Audiologiskt forsknings­centrum, Universitetssjukhuset i Örebro, och vi har ett mycket tätt samarbete med Audiologiska kliniken. Forskargruppen har samarbete med genetiska laboratorier och universitet internationellt. Forskare inom gruppen har olika professioner såsom ögonläkare, öron-näsa-hals-läkare/audiolog, audionom, ingenjör, psykolog m fl. Vid Audiologiskt forskningscentrum finns en av världens största kliniska databaser avseende personer med Usher syndrom.

Forskningen bedrivs med externa anslag där f n 10-årigt VR-anslag Linnaeus-HEAD (Hearing And Deafness) inom Institutet för handikappvetenskap (IHV) utgör en bas.

Finansiärer

  • Forskningskommittén i Region Örebro län
  • Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (FORTE)
  • Hörselforskningsfonden
  • NovaMedTech
  • Nyckelfonden
  • Region Örebro Län
  • Regionala Forskningsrådet Uppsala/Örebro (RFR)
  • Vetenskapsrådet (VR)
  • Örebro universitet