This page in English

Forskningsprojekt

Personer med dövblindhet - Hälsa och insatser under Covid 19 pandemin

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående 2021 - 2024

Kontaktperson

Mattias Ehn

Forskningsämne

Syftet med projektet är att utforska hur Covid-19 pandemin har påverkat personer med dövblindhet, avseende hälsa, behov av stöd i vardagen och insatser från rehabilitering med.  Målet är att därigenom kunna identifiera hur insatser från hälso- och sjukvård samt annat samhälleligt stöd behöver utformas för att vara tillgängligt för personer med dövblindhet under och efter Covid-19 pandemin.

Tre frågeställningar adresserar olika aspekter av syftet:

1. Hur har personer med USH, som är i behov av fysisk närhet för kommunikation, information och förflyttning upplevt situationen under Covid-19 pandemin när fysisk distans har varit rekommendationen?

2.Vilken är den levda erfarenheten av hälsa i relation till Covid-19 för unga personer med USH som finns inom gymnasiet eller högskolan?

3.På vilket sätt har professionella inom habiliteringen hanterat Covid-19 restriktionerna för att kunna möta behov hos personer med dövblindhet? 

Frågeställningarna ovan ligger till grund för tre separata kvalitativa intervjustudier som kommer omfatta såväl personer med dövblindhet som professionella som erbjuder stöd och insatser.

Finansiärer

  • Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (FORTE)

Samarbetspartners