This page in English

Forskningsprojekt

Arbete och hälsa hos personer med Ushers syndrom

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Kontaktperson

Mattias Ehn

Forskningsämne

Det övergripande syftet var att beskriva bio-psyko-sociala faktorers betydelse för hälsa hos vuxna personer med Ushers syndrom. Specifikt avsågs att studera arbete och sysselsättnings betydelse för hälsa hos personer med Ushers syndrom samt strategier för att hantera vardagliga situationer.

Projektet omfattade både kvantitativ och kvalitativ design och var ett doktorandprojekt inom Institutet för handikappvetenskap (IHV). Data samlades in genom enkätformulär samt genom intervjuer både enskilt och i fokusgrupper.