This page in English

Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap

FlickForsk! Nordic Network for Girlhood Studies

Logga FlickForsk

FlickForsk! är ett multidisciplinärt nätverk som syftar till att samla och utveckla nordisk flickforskning genom att skapa mötesplatser och samarbetsmöjligheter för forskare som studerar ung femininitet ur olika perspektiv, främst inom humaniora och samhällsvetenskap.

Sedan starten 2008 har nätverket initierat och genomfört ett antal olika evenemang och publiceringsprojekt av såväl nordisk som internationell karaktär. Genom detta arbete ingår FlickForsk! numera i ett större internationellt forskningssammanhang där dels det finska flickforskningsnätverket Tyttötutkimusverkosto, dels förbundet International Girls Studies Association (IGSA) utgör viktiga samarbetspartners. En annan central verksamhet inom nätverket är att fungera som en expertresurs och samverkanspart för de olika aktörer och organisationer som efterfrågar den kompetens som finns inom nätverket.

Under sina första verksamhetsår (2008-2014) var nätverket knutet till Forum för Genusvetenskap, Mittuniversitetet. 2015-2021 hade FlickForsk! sin organisatoriska hemvist vid Umeå Centrum för Genusstudier, Umeå universitet, och från januari 2022 vid Enheten för socialt arbete vid Örebro universitet. Nätverket har en styrgrupp som för närvarande koordineras av Linda Arnell och Anna-Karin Larsson, från Umeå universitet och Örebro universitet. Styrgruppens medlemmar har under åren bestått av medlemmar från olika universitet och akademiska institutioner i Finland, Norge och Sverige. Styrgruppen består nu av följande forskare:

Linda Arnell, Umeå universitet och Örebro universitet, koordinator
Anna-Karin Larsson, Örebro universitet, koordinator
Maria Andersson Vogel, Stockholms universitet
Agnes Hamberger, Uppsala universitet
Julia Rönnbäck, Linné universitetet
Maria Strömbäck, Umeå universitet

Kommande evenemang 

FLICKFORSK!-KONFERENS I UMEÅ 6 OKTOBER
FlickForsk! Nordic Network for Girlhood Studies anordnar konferens på temat Flickor i Norden! Identitet, motstånd, aktörskap - flickors plats och sociala rörelser. Syftet är att ge möjlighet för flickforskare inom humaniora och samhällsvetenskap att få presentera och diskutera sin pågående forskning om flickors plats i sociala rörelser. Tillsammans hoppas vi kunna skapa en bred bild av den forskning som pågår i Norden och ge möjlighet att hitta nya kontakter och samarbeten.

För mer information och program läs mer här (pdf)

Anmäl dig här 


Genomförda evenemang

FlickForsk! konferens 2022-10-07


Om du har frågor till oss i nätverket eller vill samarbeta är du välkommen att kontakta oss på This is an email address För löpande uppdateringar om FlickForsk! och nordisk flickforskning, följ oss på: www.facebook.com/FlickForsk och på vår Instagram @flick_forsk

Kontakt:
Linda Arnell
Anna-Karin Larsson