This page in English

Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap

Utbildningar på BSR

Fyra studenter går bredvid varandra utomhus

Vi har ett brett utbud av program och kurser. De flesta av våra program är professionsprogram, vilket betyder att de leder fram till en yrkesexamen. Vi erbjuder också uppdragsutbildning riktad till yrkesverksamma, främst inom stat och kommun samt studier på forskarnivå.