Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap

Internationalisering vid Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap

Foto av två flaggirlanger

Hong Kong. Madrid. Bryssel. Paris. Brighton. Milano. Osaka. Som student vid Örebro universitet kan du välja att studera bland ett 100-tal studieorter runt om i världen.

Via Örebro universitet kan du åka som utbytesstudent i en eller två terminer. Som utbytesstudent får du tillgodoräkna dig studierna i din examen och behöver alltså inte förlänga din studietid. Om du åker som utbytesstudent inom Europa har du dessutom chansen att få stipendium.

Det finns också möjligheter att göra din praktik eller ditt ex-jobb utomlands. Eller så kan du välja att göra en fältstudie för din uppsats på C-nivå eller avancerad nivå i ett utvecklingsland. Läs mer om Minor Field Studies (MFS) och Erasmus+ stipendium.

Har du frågor kring utbyte och internationalisering kan du även kontakta våra studievägledare studievagledning.BSR@oru.se.