Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap

Uppdragsverksamhet och kompetensutveckling vid BSR

Två kvinnor och en man sitter runt ett bord och diskuterar

Vår expertkunskap och kompetens inom institutionens ämnesområden efterfrågas i hög utsträckning inom olika branscher. Vi delar gärna med oss till det omgivande samhället!

Kanske vill ni boka en föreläsare inom något särskilt tema eller ta hjälp av en forskare i något specifikt projekt? Kanske har ni behov av kompetensutveckling för en enskild medarbetare eller en hel arbetsgrupp? Oavsett form och behov av kompetensutveckling kan vi tillsammans diskutera ett möjligt upplägg och innehåll. Vi erbjuder kompetensutveckling i form av platser på våra kurser och program men har också möjlighet att skräddarsy utbildningar. Tillsammans med er formar vi innehållet utifrån behov och önskemål. Här kan du läsa mer om uppdragsutbildning för yrkesverksamma.

Kontakt Örebro universitet:
E-post: uppdragsutbildning@oru.se

Uppdragsutbildningar inom juridik och socialt arbete:
Åsa Kärrman-Bolang. E-post: asa.karrman-bolang@oru.se

Kontakt på BSR:
Proprefekt Anna Petersén. E-post: Anna.Petersen@oru.se