This page in English

Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap

Forskning

Vid institutionen bedrivs forskning om människors utveckling och livsvillkor, om samhällets ramar och förutsättningar för att skapa ett gott och tryggt samhälle. Utifrån olika perspektiv studerar vi individen, familjen, grupper, lagarna och samhället.

Forskningen bedrivs inom våra ämnen rättsvetenskap, psykologi, socialt arbete och kriminologi men också inom tvärvetenskapliga forskningsmiljöer där vissa är både nationellt och internationellt ledande. En hel del av forskningen äger rum i nära samarbete med det omgivande samhället.  Det är viktigt för oss att forskningen får betydelse och når ut i samhället!