Hybridprojektet

Hybridprojektet är en implementerings- och effektivitetsstudie som ska testa en transdiagnostisk emotionsfokuserad behandling i den reguljära vården. Behandlingen är specifikt utvecklat för patienter med emotionell och somatisk samsjuklighet, till exempel depression eller ångest och kronisk värk.

Ett människohuvud i profil och texten CHAMPS.