Information till allmänheten

Många med långvarig smärta lider samtidigt av emotionell ohälsa som nedstämdhet eller ångest; en dubbelproblematik som det är viktigt att hitta nya och bättre behandlingsmetoder för då det ofta innebär ett stort lidande och svårigheter i vardagslivet.

Vår ambition är att få ny kunskap inom området, som kan komma många till gagn. Syftet med hybridprojektet är att vidareutveckla metoder inom KBT och närliggande terapiformer. På sikt kan dessa hjälpa personer med långvarig smärta att hitta tillbaka till meningsfulla aktiviteter; hemma, i skolan, på fritiden eller i arbetet. I vår pågående studie (Hybrid 2.0) har vi särskilt fokus på hur en ny form av KBT fungerar i olika verksamheter inom vården.