Information till forskare

I dagens Sverige är psykisk ohälsa, särskilt stress-, ångest- och depression, en primär orsak till långvarig sjukfrånvaro. Ett viktigt hinder för framsteg i behandlingsutvecklingen är att det finns en hög grad av samsjuklighet mellan psykiska- och somatiska hälsoproblem, till exempel olika typer av smärta.

En viktig nyckel för att lösa detta problem är att utveckla en integrerad behandlingsmodell som kan adressera de centrala emotionella mekanismer som vidmakthåller båda. Vi har utvecklat en transdiagnostisk emotionsfokuserad behandling som, i initiala studier, har visat sig kunna påverka båda problemen. Det nuvarande projektet (Hybrid 2.0), som finansieras av AFA försäkringar, syftar till att utvärdera denna behandlings effektivitet då den implementeras i vården. Om projektet når framgång skulle det innebära att vi kan tillhandahålla en enhetlig behandlingsstrategi för ett komplext område som kännetecknas av symptomheterogenitet, ofta mycket höga problemnivåer och långvarig sjukfrånvaro.