This page in English

Forskningsprojekt

Utveckling av slemhinneadministrerade vacciner

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående

Kontaktperson

Åke Strid

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Vi utvecklar i detta forskningsprojekt nya vaccinkomponenter och vaccinationssystem för slemhinneadministration. Både virus- och bakterieinfektioner är målet för vår forskning, liksom autoimmuna sjukdomar. Vaccinationssätt som vi använder är oral vaccination med tabletter eller med antigenproducerande växter, samt vaccininnehållande nässprejer. Idéer som kommit fram inom ramen för projektet utvecklas för närvarande för framtida kommersialisering.

För mer information om bakgrund och innehåll hänvisas till den engelska versionen av projektbeskrivningen.

Projektet är också länkat till ett annat av våra forskningsprojekt, "Molekylärt jordbruk".

Läs om projektet Molekylärt jordbruk.

Forskargrupper

Finansiärer

  • Nyckelfonden
  • Stiftelsen Olle Engkvist Byggmästare
  • Örebro universitet