CAPS - Center for Criminological And PsychoSocial research

ORUkrim-dagen


Information om ORUkrim-dagen 2021

ORUkrim-dagen 2021 är inställd. Vi välkomnar istället alla till ORUkrim-dagen 2022.


Vad är ORUkrim-dagen?

ORUkrim-dagen är årlig konferens- och kompetensutvecklingsdag som arrangeras av CAPS – Center for Criminological and Psychosocial Research, och kriminologiämnet vid Örebro universitet. Syftet är att sprida och diskutera aktuell kriminologisk forskning samt brottsförebyggande och trygghetsskapande insatser. Alla kriminologistudenter vid Örebro universitet deltar och tidigare studenter bjuds också in. 

Studenter, praktiker, forskare träffas och får tillsammans ta del av aktuell kriminologisk forskning och projekt från praktiken. 

För vilka är denna dag intressant?

T.ex. polis, kriminalvård, socialtjänst, institutionsvård (SiS), psykiatri, förskola/skola, privata aktörer som arbetar med brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbete.