CAPS - Center for Criminological And PsychoSocial research

ORUkrim-dagen

Vad är ORUkrim-dagen?

En årlig konferens- och kompetensutvecklingsdag som arrangeras av CAPS – Center for Criminological and Psychosocial Research, och kriminologiämnet vid Örebro universitet. Syftet är att sprida och diskutera aktuell kriminologisk forskning samt brottsförebyggande och trygghetsskapande insatser. Dagen fungerar  också som en mässa för kriminologistudenter och praktiker. Alla kriminologistudenter vid Örebro universitet deltar och tidigare studenter bjuds också in. 

ORUkrim-dagen 2019

Tid: 9 oktober 2019, Campus Örebro universitet. Program årets ORUkrim-dag.

Välkommen då med din anmälan! Till anmälan.

Studenter, praktiker, forskare träffas och får tillsammans ta del av aktuell kriminologisk forskning och projekt från praktiken. Arbetsgivare/verksamheter inom det kriminologiska fältet deltar med montrar och visar upp sina verksamheter.

För vilka är denna dag intressant?

T.ex. polis, kriminalvård, socialtjänst, institutionsvård (SiS), psykiatri, förskola/skola, privata aktörer som arbetar med brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbete.