CAPS - Center for Criminological And PsychoSocial research

ORUkrim-dagen 2020

Välkommen till 2020 års upplaga av ORUkrim-dagen. Den årliga konferens-/mäss- och kompetensutvecklingsdagen arrangeras av kriminologiämnet vid Örebro universitet och riktar sig till studenter, praktiker och forskare.

Årets tema: Barn och ungdomar som begår brott och annan aktuell kriminologisk forskning. 

Mer information om konferensen och fullständigt program hittar du här: Program ORUkrim-dagen 2020

När: Onsdag 7 oktober 2020, kl. 9.00 – 16.15
Var: ORUkrim-dagen kommer i år att genomföras som en digital konferens. Mer information om detta kommer inom kort.

Rektor har beslutat att inga sammankomster (konferenser eller dylikt) med över 50 personer får genomföras på campus. För verksamheter som vill ställa ut planerar vi att skapa enskilda digitala mötesrum där studenter, praktiker och forskare får möjlighet att besöka representanter från  verksamheten.

Deltagande i konferensen är kostnadsfritt. Anmälan krävs dock och är bindande. Anmälan är öppen fram till den 15 september 2020.


Vad är ORUkrim-dagen?

ORUkrim-dagen är årlig konferens- och kompetensutvecklingsdag som arrangeras av CAPS – Center for Criminological and Psychosocial Research, och kriminologiämnet vid Örebro universitet. Syftet är att sprida och diskutera aktuell kriminologisk forskning samt brottsförebyggande och trygghetsskapande insatser. Dagen fungerar  också som en mässa för kriminologistudenter och praktiker. Alla kriminologistudenter vid Örebro universitet deltar och tidigare studenter bjuds också in. 

Studenter, praktiker, forskare träffas och får tillsammans ta del av aktuell kriminologisk forskning och projekt från praktiken. Arbetsgivare/verksamheter inom det kriminologiska fältet deltar med montrar och visar upp sina verksamheter.

För vilka är denna dag intressant?

T.ex. polis, kriminalvård, socialtjänst, institutionsvård (SiS), psykiatri, förskola/skola, privata aktörer som arbetar med brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbete.