CAPS - Center for Criminological And PsychoSocial research

ORUkrim-dagen 2020

Den 7 oktober hölls 2020 års upplaga av ORUkrim-dagen. ORUkrim-dagen är en årlig konferens- och kompetensutvecklingsdag som arrangeras av kriminologiämnet vid Örebro universitet och riktar sig till studenter, praktiker och forskare.

Årets tema var Barn och ungdomar som begår brott och annan aktuell kriminologisk forskning. 

Fullständigt program hittar du här: Program ORUkrim-dagen 2020


Vad är ORUkrim-dagen?

ORUkrim-dagen är årlig konferens- och kompetensutvecklingsdag som arrangeras av CAPS – Center for Criminological and Psychosocial Research, och kriminologiämnet vid Örebro universitet. Syftet är att sprida och diskutera aktuell kriminologisk forskning samt brottsförebyggande och trygghetsskapande insatser. Alla kriminologistudenter vid Örebro universitet deltar och tidigare studenter bjuds också in. 

Studenter, praktiker, forskare träffas och får tillsammans ta del av aktuell kriminologisk forskning och projekt från praktiken. 

För vilka är denna dag intressant?

T.ex. polis, kriminalvård, socialtjänst, institutionsvård (SiS), psykiatri, förskola/skola, privata aktörer som arbetar med brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbete.