This page in English

FORSKNINGSMILJÖ

Ny forskning: Tänka bort störande ljud inte så lätt som du tror

Närbild av kvinnans öra, röda cirklar - symboliserar tinnitus

Mental suppression, att försöka att inte tänka på eller mentalt förtränga upplevelsen av obehagliga tankar eller sinnesintryck, är en vanlig hanteringsstrategi. Forskning har dock visat att suppression inte alltid är effektivt, och att det ibland kan leda till kontraproduktiva konsekvenser.

I studien presenteras resultat från två experimentella studier utförda på universitetsstudenter, där syftet var att undersöka konsekvenserna av att använda mental suppression för att hantera potentiellt distraherande ljud. Resultaten tyder på att försök att tränga undan upplevelsen av ljud kan påverka uppfattningar om ljudstyrka och prestation på efterkommande kognitiva uppgifter där ljudet förekommer i bakgrunden.

Dessa fynd tyder på att hur vi mentalt försöker hantera störande ljud kan påverka vår upplevelse och prestation över tid och kan ha betydelse för psykologiska processer bakom tillstånd som hyperakusis (extrem ljudkänslighet) och tinnitus.

Läs artikeln i sin helhet här:
Kolbeinsson, Ö., Asutay, E., Enström, M., Sand, J., & Hesser, H. (2022). No sound is more distracting than the one you’re trying not to hear: Delayed costs of mental control of task-irrelevant neutral and emotional sounds. BMC Psychology, 10(33). 
https://doi.org/10.1186/s40359-022-00751-6