This page in English

FORSKNINGSMILJÖ

CHAMP - Utbildning

Inom CHAMP arbetar vi aktivt för att integrera forskning med utbildning, hälsovård och övriga samhället. En styrka är att en stor del av forskningen som bedrivs inom CHAMP är direkt tillämpningsbar, särskilt inom hälso-och sjukvård. Forskare inom CHAMP är involverade som lärare i flera kliniska utbildningsprogram, huvudsakligen på psykologprogrammet vid Örebro universitet där vi ansvarar för kliniska, hälsopsykologiska och forskningsmetodologiska utbildningsmoment. Du hittar mer information om psykologprogrammet här.  

Vidare samarbetar forskare i miljön med det omgivande samhället genom att erbjuda specialistutbildning till kliniker och behandling för patienter inom ramen för forskningsprojekt. Vi arbetar aktivt med att sprida information om vår forskning och medlemmar inom miljön har skrivit ett flertal läroböcker inom områden som KBT, inlärningspsykologi, smärta, tinnitus, sexuell hälsa och forskningsmetoder.