This page in English

FORSKNINGSMILJÖ

CHAMP - Forskning

Forskningen inom CHAMP fokuserar på hur psykologiska processer samspelar med biologiska och sociala processer i utvecklingen av hälsa och sjukdom. En central utgångspunkt i vår forskning är att identifiera gränsöverskridande, eller transdiagnostiska, mekanismer för att kunna förklara samsjuklighet mellan olika former av psykiska och kroppsliga besvär. Vi är involverade i såväl grundläggande experimentell forskning i laboratoriemiljö som tillämpad forskning i både kliniska och icke-kliniska sammanhang (tex. skola och arbetsplats).

En övergripande målsättning är att utveckla teori- och processdrivna behandlingar och förebyggande åtgärder. Detta möjliggörs genom att vi systematiskt arbetar för att

  1. få en fördjupad kunskap om de underliggande mekanismerna bakom hälsoproblem genom test av teori i såväl grundläggande experimentell forskning som longitudinell naturalistisk forskning;

  2. översätta denna kunskap till behandlingar och förebyggande åtgärder som testas i process- och utfallsforskning i kliniska prövningar; och

  3. öka tillgängligheten av evidensbaserade behandlingar genom implementeringsforskning och genom att använda digitala verktyg och informationsteknologi (tex. internet) för att förmedla psykologiska interventioner.

Forskningen som bedrivs inom CHAMP fokuserar på flera olika centrala aspekter av hälsa och sjukdom. Du finner mer information om några utvalda forskningsområden nedan.