This page in English

Forskningsmiljö

Om CHAMP

Om forskningsmiljön

Miljöuppgifter

Kontaktperson

Hugo Hesser

Vetenskapsområden

 • Humaniora-Samhällsvetenskap

Forskningsområden

 • Depression
 • Kognitiv beteendeterapi
 • Känsloreglering
 • Samsjuklighet
 • Sexuell hälsa
 • Smärta
 • Smärtrehabilitering
 • Stress
 • Sömn
 • Tinnitus
 • Ångest

Center for Health and Medical Psychology (CHAMP) förenar forskare med ett gemensamt intresse för psykologiska processer i utvecklingen av sjukdom och hälsa. Vi studerar de grundläggande mekanismerna som driver hälsa eller sjukdom och använder denna kunskap för utvecklingen av kliniska bedömningar, förebyggande åtgärder och behandlingar.

Vår vision är att vara ett internationellt ledande center när det kommer till teori och analys av de psykologiska aspekterna av hälsa och sjukdom. Vår långsiktiga målsättning är att kunna bidra till utvecklingen av kostnadseffektiva och evidensbaserade förebyggande åtgärder och behandlingar för att minska ohälsa i samhället. Vi samarbetar med forskare från ett flertal discipliner för att kunna analysera hälsa utifrån ett biopsykosocialt perspektiv. Vi arbetar aktivt för att kunskapen som genereras från vår forskning ska integreras i samhället och vi samverkar med externa aktörer inom hälso- och sjukvård, utbildning och arbetsliv.

Forskningsprojekt

Pågående projekt

Avslutade projekt