Welcome to the CVS seminar series on violence studies

The violence seminar series at Örebro University brings together researchers from across multiple disciplines to engage in research on critical studies on violence in society, in a wide variety of local, national and trans/international contexts, through a range of research projects, and throughout doctoral, postdoctoral, and professorial levels.

SEMINARS SPRING 2022

25 February, Zoom
CVS Lunch seminar, All CVS members, 12:15-13:00
Våldet ska upphöra – men vet vi hur vi ska förebygga det?
Susanne Strand, Associate Professor, Criminology, Örebro University and Joakim Petersson, Senior Lecturer, Criminology, Örebro University

18 March, Långhuset L2449/Zoom
Higher seminar CVS, All CVS members, 13:15-15:00

25th March, Teams
CVS Lunch seminar, 12:15-13:00
Neighborhood, crime, and substance use: A population-wide investigation
Presenter: Brittany Evans, Senior Lecturer, School of Law, Psychology and Social Work

22 April, Teams
CVS Lunch seminar, 12:15-13:00
Socialt arbete med våld i nära relationer mot personer med intellektuella och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
Presenters: Åsa Källström, Professor of Social work, Örebro University, and Sofie Adaszak, doctoral student, Örebro University 

20 May, F103
Higher seminar CVS, All CVS members, 13:15-15:00

3 June, Teams
CVS Lunch seminar, 12:15-13:00
Kvinnors trygghet: mäns våld mot kvinnor i det våldsamt jämställda Sverige

Medverkande: Jenny Westerstrand, Hans Ekbrand, Astrid Carsbring och Sofia Strid

8 June, F103/Zoom
Higher seminar CVS, All CVS members, 13:15-15:00

17 June, Långhuset L2449/Zoom
Higher seminar CVS, All CVS members, 13:15-15:00

For more information about the seminars, please contact This is an email address