This page in English

CVS skriftserie

Den populärvetenskapliga tidskriften Texter om våld riktar sig till professionella och ideellt verksamma inom vård, omsorg, utbildning och rättsväsende. Forskare berättar om nya rön och intressanta frågor på ett tillgängligt sätt.

Redaktörer: Susanne Strand, Sofia Strid
Redaktionssekreterare: Maria Nyman
Redaktion: Susanne Strand, Sofia Strid, Joakim Petersson, Maria Nyman
Publikationsråd: Rúna Baianstovu, Laura Ervo, Isabella Dahl

Texter om våld publiceras digitalt och på papper två gånger om året. Nästa nummer heter Vi talar om unga och kommer ut i februari 2022.

Texter om våld, nr 1, 2021. Centrum för våldsstudier.
Vi talar om relationer. Hur kan vi hantera det relationsbaserade våldet?
Nummerredaktör: Maria Nyman

Texter om våld, nr 1, 2022. Centrum för våldsstudier.
Vi talar om unga. Hur kan vi hantera våldet i ungas liv?
Nummerredaktör: Susanne Strand