This page in English

Juniora nätverket

Det Juniora nätverket inom Centrum för Våldsstudier (CVS) startade i december 2020 och vänder sig till alla juniora forskare (doktorander och nydisputerade/postdoks) vid Örebro universitet, vilka bedriver forskning på ämnet våld.

Det övergripande syftet med nätverket är att erbjuda en plattform för att öka förståelsen för det tvärvetenskapliga studiet av våld. Nätverket består av juniora forskare från ett flertal olika ämnen, till exempel genusvetenskap, socialt arbete, idrottsvetenskap, kriminologi och arbetsterapi. Våldsforskningen sträcker sig därmed från det interpersonella studiet av våld (t.ex. våld i nära relation) till strukturella former av våld (t.ex. våld mellan stater).

Nätverket träffas två gånger i månaden (varannan fredag eftermiddag). Varannan träff/seminarium bjuds olika personer och funktioner från ORU in för att hålla en presentation eller en workshop på ett givet forskningsrelaterat tema som nätverket efterfrågar (t.ex. workshops i publiceringsstrategier och forskningskommunikation), och varannan träff ägnar vi åt att diskutera olika texter och artiklar om våld i peer review-format.

Förutom att öka förståelsen för våld är ambitionen även att dessa träffar ska möjliggöra nätverkande och därigenom samverkan mellan forskare från olika discipliner. I slutändan är förhoppningen att detta kan uppmuntra till, bland annat, gemensamma och tvärvetenskapliga forskningsansökningar.

Seminarierna hålls främst på engelska.

Om du är intresserad av att delta i detta nätverk, vänligen kontakta Emma Källvik (This is an email address).