This page in English

Forskningsmiljö

CVS - Centrum för våldsstudier

Om forskningsmiljön

Miljöuppgifter

Kontaktperson

Susanne Strand

Forskningsområden

 • Funktionsnedsättning
 • Hedersbaserat våld och förtryck
 • Intersektionellt våld och förtryck
 • Könsbaserat våld
 • Könsstympning
 • Människohandel
 • Partnervåld
 • Prostitution
 • Sexuellt våld
 • Sport och våld
 • Stalkning
 • Teknologi och våld
 • Våld online
 • Våldsregimer

Centrum för våldsstudier är ett internationellt och mångdisciplinärt forskningscentrum som fokuserar på olika former av våld i samhället. Forskningsmiljön består av både seniora och juniora forskare. 

Våld är ett komplext och utmanande fenomen som manifesteras i många olika former. Det är ett globalt socialt, politiskt och ekonomiskt problem kopplat till makt, hälsa, kapital och brott. Det är en orsak och konsekvens av både individuella faktorer, som psykisk ohälsa och psykosociala problem, och strukturella faktorer som könade, rasifierade, etnicifierade, socioekonomiska och klass- och åldersbaserade ojämlikheter. Att minska våld är därför nyckeln till social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. 

Centrum för våldsstudier förklarar våldets komplexa utmaningar genom att samla våldsforskare från olika discipliner. Tillsammans arbetar de för att skapa interdisciplinära synergier och bedriva excellent forskning. Vårt våldsbegrepp är därför brett och kan beskrivas som våld och övergrepp i både online/offline-kontext, och som inkluderar mellanmänskliga, ofta direkta, fysiska, psykologiska, verbala, sexuella, ekonomiska och materiella former, såväl som mer diffusa, systematiska, epistemiska och skingrade våldsuttryck (t.ex. miljöförstöring eller så kallat slow violence). 

Forskningsledare för CVS är docent Susanne Strand.