Har mäns våld mot kvinnor med demokrati att göra?

Mäns våld drabbar många kvinnor i hela världen. Sverige är inte ett undantag, visar statistik från EU. I den här filmen förklarar Sofia Strid, genusvetare vid Örebro universitet, varför kroppslig integritet och frihet från våld är grundläggande för demokratin.

Ovanstående film har publicerats i samband med Demokratimässan som hålls på Örebro universitet den 18 november.