This page in English

Tvärvetenskap

Centrum för våldsstudier (CVS) är ett led i Örebro universitets satsning på tvärvetenskapliga forskningsmiljöer inom, för universitet, ett viktigt forskningsfält.

Syftet är att främja utvecklingen och konsolideringen av potentiellt starka forskargrupper/forskningsmiljöer och finansieras av Fakulteten för humaniora och socialvetenskap (HS) för en 3-årsperiod. Efter denna period är målet att CVS ska fungera självgående med extern finansiering.