This page in English

Forskningsprojekt

Barns lärande, mobilitet och medborgarskap i staden - tidsrumsliga aspekter av mobil förskolepedagogik

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående

Kontaktperson

Extern

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Projektledare: Katarina Gustafson och Danelle van der Burgt, Uppsala universitet.

Delstudie i projektet:
Intervjustudie med föräldrar som har barn i mobila förskolor.

 

Forskare

Finansiärer

  • Riksbankens Jubileumsfond (RJ)
  • Vetenskapsrådet (VR)