This page in English

Forskningsprojekt

Föräldrars användning av internet och sociala media

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående

Kontaktperson

Terese Glatz

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Teknikutvecklingen i väst har varit explosionsartad de senaste decennierna. Idag har de flesta personer en smartphone som ger dem tillgång till internet överallt och närsomhelst. Internet har blivit vår tids viktigaste informationskälla för föräldrar och det erbjuder massor av tips och förslag. Sociala medier används också flitigt av föräldrar och många lägger dagligen upp bilder och information om sina barn. 

Syftet med projektet är att få en bättre förståelse för föräldrars användning av Internet och sociala media, samt hur föräldraskapet konstrueras online och vilka konsekvenser detta har för föräldrar. I projektet undersöks när föräldrars användning av Internet och sociala media har en negativ inverkan på föräldrarollen, dvs. när det är kopplat till psykiska, emotionella och beteendemässiga problem. Vidare studeras potentiella mekanismer för dessa associationer, såsom validering i föräldraskapet, föräldrars sätt att hantera information och jämförelse på sociala media.

Forskare

Forskargrupper

Finansiärer

  • Örebro universitet