This page in English

Forskningsprojekt

Föräldrars hantering av ungdomars internetanvändande

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående

Kontaktperson

Terese Glatz

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Syftet med projektet är att få en bättre förståelse för hur föräldrar tänker kring sin föräldraroll generellt, och specifikt gällande deras barns internetanvändande. I detta projekt är vi intresserade av att undersöka föräldrars uppfattningar om att kunna påverka sina barns beteende generellt och när det kommer till vad de gör på internet. Vi är också intresserade av hur dessa uppfattningar är kopplade till föräldrars beteenden. Data har samlats in från ca: 1000 föräldrar till barn i åldrarna 11 till 18. Detta är ett Amerikanskt urval av föräldrar som är representativt när det gäller föräldrars kön och etnicitet.

Publikationer

Glatz, T., Crowe, E., & Buchanan, C. M. (2018). Internet-specific parental self-efficacy: Developmental differences and links to Internet-specific mediation. Computers in Human Behavior, 84, 8-17doi: 10.1016/j.chb.2018.02.014

Forskare

Finansiärer

  • Vetenskapsrådet (VR)