This page in English

Forskningsprojekt

NORDTREAT

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående 2019 - 2023

Kontaktperson

Jonas Halfvarson

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

IBD, inflammatorisk tarmsjukdom, är ett samlande begrepp på en grupp inflammationssjukdomar i mag-tarmkanalen. Jonas Halfvarson leder det nordiska projektet Nordtreat där syftet är att ta fram en personanpassad vård för människor med IBD som löper risk att utveckla ett allvarligt sjukdomsförlopp. Genom att undersöka markörer i blodet – i det här fallet så kallade proteinsignaler – kan forskarna identifiera dessa personer.

Den personanpassade behandlingen består av en kombination av två läkemedel, varav det ena är en så kallade TNF-hämmare.

Parallellt med behandlingen ska forskarna bland annat analysera bakterierna i tarmen hos patientgruppen. På så sätt hoppas man kunna vidareutveckla metoden som nu kommer att användas för att identifiera vilka personer med IBD som riskerar att utveckla ett allvarligt sjukdomsförlopp.

Finansiärer

  • NordForsk
  • Vinnova

Samarbetspartners