Masterprogram i experimentell medicin, 120 hp

Starttermin: Hösten 2024 (anmälan stängd)

Det här masterprogrammet ger dig både breda och fördjupade kunskaper inom experimentell medicin. Under programmets andra år väljer du mellan tre olika profiler: kardiovaskulär biomedicin, inflammation i hälsa och sjukdom och nutrition-tarm-hjärn interaktion.

Behörighet

Kandidatexamen inom biomedicin, biomedicinsk analytikerexamen, läkarexamen eller veterinärexamen, alternativt andra examen på grundnivå om minst 180 högskolepoäng, varav minst 90 högskolepoäng med successiv fördjupning inom något av huvudområdena biomedicin, biomedicinsk laboratorievetenskap, biologi eller medicin. Dessutom krävs kunskaper motsvarande Engelska kurs 6 eller kurs B från gymnasieskolan.

Masterprogrammet i experimentell medicin ger dig en bred inblick i några av de generella frågor som idag påverkar folkhälsan i vårt samhälle. Programmets huvudsakliga fokus är på inflammatoriska mekanismer och den inverkan dessa har på folkhälsan, då den gemensamma nämnaren för många av världens vanliga sjukdomar är just inflammatoriska förlopp. Du får kunskap och färdigheter i modern experimentell medicinsk vetenskap och biomedicinsk laboratorievetenskap, men också fördjupad kunskap om cellbiologi, immunologi, humangenetik och bioinformatik, liksom i translationell medicin.

Programmet är forskningsförberedande och den masterexamen som programmet leder till ger dig goda förutsättningar för att arbeta med forskning och utveckling, och utrustar dig för ett yrkesliv där du kan jobba internationellt inom akademi, näringsliv, offentlig sektor och hälso- och sjukvård.

Undervisningen på masterprogrammet är interaktiv och en aktiv dialog förs mellan lärare och studenter. Lärarna arbetar aktivt med forskning och tar med sig den in i undervisningen. På programmet fokuserar man på hur teoretisk kunskap kan tillämpas, liksom på enskilda praktiska färdigheter för att teori ska kunna omsättas i en kontextuell förståelse av experimentell medicin och den profil som du som student väljer. Programmet anordnas av Institutionen för medicinska vetenskaper och undervisningen sker på engelska.

Under programmets andra år väljer du en av tre profiler som alla ges av väletablerade forskningsmiljöer vid Institutionen för medicinska vetenskaper: Cardiovascular Research Centre (CVRC), Inflammatory Response and Infection Susceptibility Centre (iRiSC) och Nutrition-Gut-Brain Interactions Research Centre (NGBI). Utöver de specifika kurser som ges inom ramen för din valda profil skriver du en masteruppsats om ett ämne du själv väljer och som är relevant för din specialisering.

Som student på masterprogrammet i experimentell medicin erbjuds du ett individanpassat mentorsprogram. Tanken är att du på så sätt får hjälp att utvecklas under programmets gång genom att formulera dina mål på både kort och lång sikt och se vilka möjligheter som erbjuds. Du får också hjälp med karriärplanering.

Utbildningsplan Masterprogram i experimentell medicin, 120 hp

Programmet omfattar 120 högskolepoäng (hp) och leder till en masterexamen. Huvudområde för examen är medicin. Inför år två väljer studenterna mellan fyra profiler; Kardiovaskulär biomedicin, Inflammation i hälsa och sjukdom, Nutrition tarm-hjärn interaktion eller Vaccinutveckling.

Programmet inleds med kursen Medicin, avancerad nivå Cell- och molekylärbiologi i inflammatoriska förlopp, 30 hp. Därefter läser studenten kurserna Medicin, avancerad nivå, Humangenomik och funktionell genomikdata, 7,5 hp och Medicin, avancerad nivå Translationell medicin, 15 hp. Sedan följer Medicin, avancerad nivå, Individanpassad medicin och systembiologi, 7,5 hp.

För studenter som valt profilen Kardiovaskulär biomedicin inleds år två med kursen Medicin, avancerad nivå, Kardiovaskulära systemet vid hälsa och sjukdom, 15 hp. För studenter som valt profilen Inflammation i hälsa och sjukdom inleds år två med kursen Medicin, avancerad nivå Inflammatorisk respons, 15 hp. För studenter som valt profilen Nutrition tarm-hjärn interaktion inleds år två med kursen Medicin, avancerad nivå, Nutritionell tarm-hjärn fysiologi, 15 hp. För studenter som valt profilen Vaccinutveckling inleds år två med kursen Medicin, avancerad nivå, Vaccinutveckling, 15 hp. Samtliga profiler avslutas med kursen Medicin, avancerad nivå, Examensarbete, 45 hp.

Behörighet: Kandidatexamen inom biomedicin, biomedicinsk analytikerexamen, läkarexamen eller veterinärexamen, alternativt andra examen på grundnivå om minst 180 högskolepoäng, varav minst 90 högskolepoäng med successiv fördjupning inom något av huvudområdena biomedicin, biomedicinsk laboratorievetenskap, biologi eller medicin. Dessutom krävs kunskaper motsvarande Engelska kurs 6 eller kurs B från gymnasieskolan.

Antagningspoäng: Sök antagningsstatistik på uhr.se

Programmet ges: Höstterminen 2024

Studietakt: Heltid

Nivå: Avancerad nivå

Antal platser: 30

Urval: Antal högskolepoäng inom behörighetsgivande huvudområde senast sista anmälningsdag.

Studieort: Örebro

Institution: Institutionen för medicinska vetenskaper

Examen: Masterexamen

Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs på engelska.

Programansvarig: Alexander Persson

Anmälningskod ORU-M8400

Det här mastersprogrammet ger dig goda förutsättningar om du vill arbeta internationellt. Det ger behörighet till forskarutbildning om du vill jobba inom den akademiska världen, men du kan också söka dig till offentlig eller privat sektor och arbeta för myndigheter, inom hälso- och sjukvård, läkemedelsindustrin eller bioteknikbranschen.

Den här masterutbildningen är starkt förankrad i forskningen och när du tar din examen kommer du att vara väl förberedd för just forskarstudier. Örebro universitet kan däremot inte utlova att masterstudenter per automatik erbjuds en plats på forskarutbildningen. Vad vi kan göra är att hjälpa dig att skapa de nätverk och kontakter du behöver för att lyckas i en framtida forskningskarriär.

Ja, det går bra. Som ett första steg bör du dock kontakta studievägledaren. De kan sedan förmedla kontakt till någon av våra studenter.

Kort sagt ja. Men under det andra året, när du väljer inriktning och arbetar med ditt examensarbete, kan du välja att genomföra dina studier var du vill i världen. Huvudsaken är att du väljer ett projekt som du verkligen är intresserad av. Många av våra studenter väljer att genomföra sina projekt vid något annat universitet i Sverige.

De flesta av våra studenter har inga problem med att hitta ett projekt. Vi anser att det är viktigt att du hittar ett projekt som du verkligen är intresserad av. Koordinatorerna kan förmedla kontakter så att du kan hitta det labb och det projekt som passar just dig.

Självklart! Faktum är att alla lärare på utbildningen är aktiva forskare och de tar med sig sin senaste forskning in i undervisningen så att du får vara delaktig i den.

Undervisningen omfattar flera laborationer där du kommer att få utforma, utföra och tolka resultatet av en rad olika experiment. Dessutom sker arbetet under år två i laboratoriemiljö där du fokuserar på ett projekt som du själv väljer. In silico-analyser ingår också för att du ska få erfarenhet av att arbeta med stora dataset och datorbaserade metoder.

Undervisningen omfattar både föreläsningar, laborationer (dry lab och wet lab) , undervisning i mindre grupper, praktiska demonstrationer och seminarier. Undervisningsform väljs efter vad som lämpar sig bäst för respektive ämne. Problembaserat lärande (PBL) är dock den övergripande pedagogiska modell som används.

Till våra studievägledare kan du vända dig med frågor som rör ämnen, kurser, program och arbetsmarknad. Det kan till exempel vara frågor om behörighet, antagningspoäng, programmens och kursernas inriktning och innehåll, hur du lägger upp dina studier, examen med mera. Våra studievägledare kan även informera om tillgodoräknande, studieuppehåll samt studieavbrott. En studievägledare har tystnadsplikt.

Om du har frågor om boende, introduktionen eller vad du måste göra innan din studiestart, gå då in på sidan Välkommen ny student.

Studievägledare: Elisa Kosamo

Telefon: 019 303000 (växel)

E-post: master.mv@oru.se

En grupp studenter som tagit examen.

Tiden går fort och vi har examinerat ännu en framgångsrik grupp studenter. Som vanligt log sommarsolen mot oss vid avskedsceremonin. Det har varit två fantastiska år med denna engagerade klass och vi påminns återigen om vilken förmån det är att välkomna studenter från hela världen varje år och guida dem genom programmet, fram till den känslosamma examensdagen.

Tre studenter som pluggar vid Örebro universitet

Plugga i Örebro

Studentlivet är mycket mer än bara studier. Läs om hur det är att plugga i Örebro och mer som hör till livet som student.

En student öppnar dörren till sin lägenhet.

Hitta studentboende

Korridor, inneboende eller egen lägenhet. Det finns flera sätt du kan bo som student. Här har vi samlat tips och råd för hur du skaffar din studentbostad.