Stress

Orsaken till att stress är ett av Trestadsstudiens fokusområden är därför att vi vet från tidigare forskning att höga nivåer av stress tillsammans med ineffektiva strategier, såsom överdriven oro eller ältande, bidrar till utvecklandet av psykisk ohälsa. Här kan du läsa mer om ämnet och våra preliminära resultat från studien samt om vår förebyggande intervention gällande stress hos ungdomar - YAPI Stress.