Sömn

Syftet med Trestadsstudien är att nå en fördjupad förståelse för varför vissa ungdomar på kort tid utvecklar flera olika problem samtidigt. Detta görs genom att titta på bakomliggande faktorer och se hur dessa påverkar ungdomar över tid. En av de faktorer som undersöks är sömn. Här kan du läsa mer om ungdomar och sömn samt om den förebyggande insats som vi utvärderat inom projektet.