This page in English

Ansökningssystemet Prisma

Prisma logotype

Prisma är namnet på ett gemensamt ansöknings- och ärendehanteringssystem som används av Forte, Formas och Vetenskapsrådet.

I Prisma kan du söka bidrag och sedan hantera dina beviljade bidrag. För dem som deltar i granskningsarbetet av ansökningar, är det här de hittar information och registrerar data. Målsättningen med Prisma är att förenkla arbetet för sökande, granskare och medelsförvaltare (Örebro universitet) att utföra de uppgifter som är kopplade till ansökningar om forskningsfinansiering hos de tre forskningsråden. Läs mer om Prisma

Att arbeta med Prisma

Innan du kan ansöka om medel, måste du skapa ett personligt konto i Prisma. Detta behöver endast göras en gång. Kontot kopplas sedan till de ansökningar som du skriver i Prismas ansökningsformulär.

Även medverkande forskare behöver skapa ett personligt konto i Prisma.

Skaffa först ORCID

För att kunna lägga upp ett konto i Prisma behöver du också ett så kallat ORCID. Att skaffa detta ID tar endast någon minut. Det görs via ORCID:s webbplats.
ORCID är ett internationellt register för forskare som bland annat syftar till att knyta publikationer, projekt och annan forskningsinformation till rätt forskare. Det kan liknas vid ett internationellt personnummer för forskare. ORCID har skapats på initiativ av universitet, finansiärer och förlag och beräknas bli rådande standard vid ansökningar och publicering.

Hur du registrerar ditt ORCID id på Örebro universitet. (intranätet Inforum)

 

Notera ditt ORCID-nummer inför nästa steg.

Skapa konto i Prisma

För att komma igång med Prisma (https://prisma.research.se/), välj Skapa personkonto och sedan Skapa personkonto med SWAMID (en förklaring om SWAMID finns i skärmdumpen nedan)

 

Skapa ett konto med SWAMID

 

När du har skapat ett konto och vill logga in på Prisma klickar du på Logga in med SWAMID. Klicka aldrig på "Skapa organisationskonto". ORU är redan registrerat. Klicka endast på "Logga in med SWAMID".

 

Logga in i PRISMA med SWAMID

 

Komma igång i Prisma

I Prisma visas olika flikar beroende på din roll i systemet.

På fliken Min Profil fyller du i dina person-, CV- och publikationsuppgifter, flera av dessa uppgifter kommer sedan krävas när du skapar en ansökan.

För att ansöka om bidrag, klicka på fliken Ansökningar och bidrag och sidan Utlysningar. Här visas aktuella utlysningar. Sök ut den utlysning du vill ansöka om genom att filtrera och sortera tabellen. Klicka Ansök när du hittar din utlysning.

Fyll i namn på din ansökan och klicka Skapa ansökan. Fyll därefter i uppgifterna som efterfrågas i ansökan.

Under Medelsförvaltare kopplar du din ansökan till den organisation (dvs Örebro universitet) som ska förvalta eventuellt beviljade medel. Endast medelsförvaltare med konto i Prisma kan väljas här. De personer du önskar ange som medverkande forskare på din ansökan måste också ha ett konto i Prisma, du skickar en förfrågan till dessa på sidan Medverkande.

När du fyllt i uppgifterna i ansökan, välj Registrera (här visas om någon obligatorisk uppgift saknas). Du har möjlighet att avregistrera din ansökan fram till sista ansökningsdatum, det innebär att du kan komplettera och ändra uppgifterna i din ansökan fram till dess.

Din ansökan skickas till den angivna medelsförvaltaren för godkännande innan den börjar behandlas av finansiären.

När ansökan inkommer till finansiären påbörjas en berednings- och granskningsperiod, under vilken ansökningarna bedöms av experter. Med deras bedömningar som underlag, fattas därefter beslut.

Beslut för din ansökan publiceras på ditt konto i Prisma. Du får ett e-postmeddelande när beslutet fattats och finns tillgängligt på kontot. Om medel beviljas sker signering av Godkännande av villkor samt efterföljande återrapportering i Prisma.

Mer detaljerad information om hur du skapar ditt konto och registrerar din ansökan hittar du i användarstödet, se Hjälp och Användarstöd.

Support

Det finns en supportorganisation för att hjälpa till med tekniska frågor (till exempel vid skapande av personliga konton och registrering av ansökningar). Skicka din fråga till Prisma support.