This page in English

MSCA-IF ger möjlighet att locka postdok-forskare till Örebro

Marie Skłodowska-Curie Actions logotyp mot lila bakgrund.

Marie Skłodowska-Curie Actions – Individual Fellowships (MSCA-IF) är en fantastisk möjlighet att locka internationella postdok-forskare till Örebro universitet under en period av upp till två år.

Forskare från alla vetenskapsfält är välkomna att ansöka. Om du vill utöka din forskargrupp och stärka ditt internationella nätverk kan du börja planera inför en ansökan redan nu!

MSCA-IF ger stipendiaten en möjlighet att bredda sitt CV med nya förmågor och kunskaper, få tillgång till internationella nätverk och en inblick i andra vetenskapsfält.

intranätet Inforum kan du läsa mer om hur du som forskare vid Örebro universitet kan finansiera internationella postdok-forskare med MSCA-IF.

För att uppmuntra forskare att planera för nya ansökningar, erbjuds en möjlighet för dig som forskare vid Örebro universitet att ansöka om medel för att stipendiaten (fellow) ska kunna delta i möten och workshoppar som anordnas i Örebro. Ersättningen täcker kostnader för resor, mat och boende. Grants Office ordnar med arrangemangen kring detta.

Syftet med de här dagarna är att handledaren och stipendiaten ska få tid att planera och utforma sitt forskningsprojekt. Dessutom kommer Grants Office finnas tillgängliga för vägledning i ansökningsprocessen, och hålla seminarier om hur man skriver en konkurrenskraftig ansökan.

Ansökan om att delta i detta särskilda stöd skickas via formulär på intranätet Inforum.