This page in English

MSCA-PF ger möjlighet att locka postdok-forskare till Örebro

Marie Skłodowska-Curie Actions logotyp mot lila bakgrund.

Marie Skłodowska-Curie Actions – Postdoctoral Fellowships (MSCA-PF) är en fantastisk möjlighet att locka internationella postdok-forskare till Örebro universitet.

Forskare från alla vetenskapsfält är välkomna att ansöka. Om du vill utöka din forskargrupp och stärka ditt internationella nätverk kan du börja planera inför en ansökan redan nu!

Genom att bli handledare för en MSCA Postdoc Fellow kan du tillföra ny kunskap och kompetens till din forskargrupp eller ditt projekt. MSCA-PF ger stipendiaten en möjlighet att bredda sitt CV med nya förmågor och kunskaper, få tillgång till internationella nätverk och en inblick i andra vetenskapsfält.

På intranätet Inforum kan du läsa mer om hur du som forskare vid Örebro universitet kan finansiera internationella postdok-forskare med MSCA-PF.