Post-Contract - stöd för externt finansierade forskningsprojekt

Du kan få stöd för projektkoordinering i större projekt med egen budget för administration.

Post-Contract tillsammans med Team support extern finansiering utgör Örebro universitets centrala stöd för externt finansierade forskningsprojekt - med huvuduppgiften att säkerställa avtalsföljsamhet och kvalitetssäkra forskningsprojekt.

Planerar du ett större projekt, med partners där Örebro universitet är koordinator såsom EU, KKS och liknande, och vill låta Post-Contract ta hand om projektkoordineringen ska du budgetera för det i ansökan.

Läs mer om Post-Contract på intranätet Inforum.