This page in English

Strategiskt stöd - "Medel för mål"

"Medel för mål" är ett program där gruppens tillgångar inventeras för att hitta styrkor, förbättringspotential och arbetssätt. Med en vision och ett mål blir det möjligt att ta fram strategier och aktiviteter för att arbeta effektivt framåt.

Poängen är att skapa förutsättningar för att uppnå gruppens forskningsmål och koncentrera tid och resurser på forskningen. Diskussionen är uppdelad på ett antal moduler där hela gruppen träffas under ledning av Grants Office. Gruppen arbetar också med specifika frågor mellan träffarna. Detta ger ett fokus för att arbeta effektivt och målmedvetet.

Med en vision, en målbild och en analys av utgångspunkten blir det lättare att hitta en strategi att fylla med aktiviteter -  för att komma framåt.

Grants Office leder gruppen under träffarna och analyserar resultaten mellan gångerna. Resultatet kan komma till nytta både på lång sikt och i det dagliga arbetet.

Kontakta din forskningsrådgivare för en introduktion till Medel för mål.