Finansiärsbesök: Kampradstiftelsen

07 februari 2024 12:15 – 13:30 Öppet för alla

Familjen Kamprads stiftelse har till ändamål att stödja, stimulera och belöna utbildning och vetenskaplig forskning på ett sådant sätt att entreprenörskap, miljö, kompetens, hälsa och social utveckling främjas. Lyssna till en representant och se vad du har för möjligheter till finansiering via Familjen Kamprads stiftelse.

Seminariet hålls på svenska.

Anmäl dig till detta seminarium senast tre dagar i förväg: https://www.oru.se/forskning/grants-office/semreg/