Varför är ett genusperspektiv viktigt inom forskning?: Grants-Office-seminarium

10 november 2022 10:00 – 12:00 Online, a link will be provided after registration

Seminariet riktar in sig på integration av genusdimentionen inom forskning och kravet inom Horizon Europe som slår fast att universitet måste ha en jämställdhetsplan.

Seminariet kommer att vara viktigt för forskare som bedriver forskning inom eller söker finansiering genom till exempel Horizon Europe eller Vinnova och som är intresserade av att lära sig mer om vikten av genusperspektiv inom forskning och hur det kan se ut.

Seminariet leds av Felicia Garcia, pedagogisk utvecklare med inriktning jämställdhetsintegrering och hållbar utveckling på Högskolepedagogiskt centrum och Elin Weiss, verksamhetsutvecklare vid universitetskansliet

Seminariet hålls på engelska om inte alla i rummet pratar svenska.

Anmäl dig till detta seminarium senast tre dagar i förväg: https://www.oru.se/forskning/grants-office/semreg/