COST networks – build networks and find collaborations

25 januari 2022 12:00 – 13:15

Bild på glada COST-action medlemmar.

Nätverksgrupper för forskning.

Välkommen till ett seminarium om COST Actions, ett sätt att gå med i eller starta nätverk inom EU.

En representant från Vinnova berättar om ansökningsprocessen, regler kring behörighet och vägledning kring hur du går med i exiterande satsningar. Detta följs av en frågestund med tips och råd från en medlem i ett COST-nätverk.

Grants Office första seminiarum 2022 hålls online. Registrera dig för att få en länk till detta seminarium.

https://oru-se.zoom.us/j/61119648495

Anmäl dig här: https://www.oru.se/register