100% öppen tillgång till publicerad forskning – hur kan vi komma dit?

De allra flesta artiklar publiceras med öppen tillgång, men inte alla. När du har publicerat din vetenskapliga text så kan det i vissa fall vara möjligt att i efterhand göra den öppet tillgänglig.

Universitetsbiblioteket frågar forskare som är korresponderande författare om möjligheten att få in manuskript. Det som efterfrågas är den slutliga versionen av texten, men utan förlagets layout.

Universitetsbiblioteket skickar frågan efter att en bedömning gjorts av möjligheten att publicera manuskriptet. 

Vad kan du göra?

  1. Spara ditt manuskript!
  2. Skicka det till This is an email address

Manuskriptet publiceras i textens befintliga post i DiVA tillsammans med ett tydligt erkännande av utgivaren.