Så kan din forskning bli mer tillgänglig

Närbild på surfplatta och en hand.

I ett led mot öppen tillgång och synliggörande av den forskning som publicerats vid Örebro universitet går det nu via Mina Profilsidor på Inforum att se vilka publikationer som går att parallellpublicera i DiVA.

Parallellpublicering innebär att artikeln sparas i DiVA och görs tillgänglig för nedladdning därifrån. Många tidskrifter tillåter parallellpublicering även om artiklarna inte är fritt tillgängliga på tidskriftens webbplats. Genom ökad tillgänglighet på det här sättet kan forskningen få ökad spridning.

Med hjälp av ett verktyg kan du, med bara en knapptryckning, se vilka av artiklarna i din publikationslista som kan göras tillgängliga i DiVA. Verktyget talar också om vilken version av artikeln som kan sparas i DiVA.  Universitetsbibliotekets DiVA-grupp bistår med administrativt stöd. Kontakta This is an email address för att få tillåten version av artikeln upplagd.

Som ett ytterligare steg mot tillgängliggörande av forskning kommer universitetsbiblioteket arbeta aktivt med att spara fulltextversioner av artiklar direkt vid registrering av poster i DiVA, i de fall tidskrifterna tillåter detta.