This page in English

Impaktfaktor för en tidskrift

Impaktfaktorn är ett mått på tidskrifters genomslag. Den säger dock inget om hur mycket en enskild artikel i tidskiften kommer att citeras. Även i tidskrifter med hög impaktfaktor får en stor del av artiklarna få eller inga citeringar alls.

Web of Science innehåller cirka 26 500 vetenskapliga tidskrifter varav cirka 12 000 har impaktfaktor och kan sökas fram i deldatabasen Journal Citation Reports. Inom medicin och naturvetenskap har databasen generellt bra täckning, medan forskning inom humaniora och delar av samhällsvetenskapen inte är lika väl representerad.

Hur beräknas en tidskrifts impaktfaktor?

I detta exempel har vi valt Journal Impact Factor (JIF) 2022 för tidskriften Lancet. Antalet citeringar under 2022 till artiklar från Lancet åren 2020 och 2021 delas med det totala antalet publicerade artiklar under samma två år vilket ger tidskriftens impaktfaktor.

Formel som ligger till grund för impaktfaktorn för en specifik tidskrift

Ungefär 2 procent av tidskrifterna i Journal Citation Reports har en impaktfaktor på 10 eller högre. Det är därför viktigt att jämföra tidskrifter inom samma ämnesområde. 

En av fördelarna med citeringsanalys är att du kan analysera stora mängder forskning och på så vis upptäcka mönster och avvikelser över tid. Det är viktigt att jämföra lika med lika, inom samma ämnesområde, samma årsintervall och samma publikationstyp. Metoden lämpar sig bäst för stora enheter.

Vilken impaktfaktor har min valda tidskrift?

Journal Citation Reports kan du söka på titeln, skriv in hela namnet eller ISSN. Om du får träff kommer du till en sida med information med bland annat impaktfaktor och hur ofta tidskriften kommer ut. Du kan också se i vilken Web of Science-kategori (ämnesområde) den finns, det kan vara ett sätt att hitta liknande tidskrifter.

Har du frågor? Kontakta:

Liz Holmgren

Befattning: Bibliotekarie Organisation: Universitetsbiblioteket

Profilsida: Liz Holmgren

E-post:

Telefon: 019 303464

Rum: X1106

Liz Holmgren