This page in English

Impaktfaktor för en tidskrift

Impaktfaktorn är ett mått på tidskrifters genomslag. Den säger dock inget om hur mycket en enskild artikel i tidskiften kommer att citeras. Även i tidskrifter med hög impaktfaktor får en stor del av artiklarna få eller inga citeringar alls.

Web of Science innehåller ca 21 000 vetenskapliga tidskrifter varav ca 12 000 har impaktfaktor och kan sökas fram i deldatabasen Journal Citation Reports. Inom medicin och naturvetenskap har databasen generellt bra täckning, medan forskning inom humaniora och delar av samhällsvetenskapen inte är lika väl representerad.

Hur beräknas en tidskrifts impaktfaktor?

Uträkning av Journal Impact Factor för tidskriften Lancet

I detta exempel har vi valt Journal Impact Factor (JIF) 2018 för tidskriften Lancet. Antalet citeringar under 2018 till artiklar från Lancet åren 2016 och 2017 delas med det totala antalet publicerade artiklar under samma två år vilket ger tidskriftens impaktfaktor.

Ungefär 2 procent av tidskrifterna i Journal Citation Reports har en impaktfaktor på 10 eller högre. Det är därför viktigt att jämföra tidskrifter inom samma ämnesområde. 

En av fördelarna med citeringsanalys är att du kan analysera stora mängder forskning och på så vis upptäcka mönster och avvikelser över tid. Det är viktigt att jämföra lika med lika, inom samma ämnesområde, samma årsintervall och samma publikationstyp. Metoden lämpar sig bäst för stora enheter.

Den tidskrift jag valt HAR impaktfaktor

Journal Citation Reports. Här kan du söka på titeln, skriv in hela namnet utan förkortningar. Om du får träff kommer du till en sida med information om bland annat impaktfaktor och hur ofta tidskriften kommer ut.

Den tidskrift jag valt har INTE impaktfaktor

Skulle inte din tidskrift finnas med i deldatabasen Journal Citation reports kan det ändå vara så att den indexeras i Web of Science. Det betyder att den är kvalitetsgranskad och kontrolleras under minst ett års tid innan den eventuellt får impaktfaktor tilldelat. Via Web of Science's Master Journal List kan du söka fram det fullständiga namnet på tidskriften.

Du kan även se vilka Open Access-tidskrifter som indexeras i Web of Science. I  Master Journal List gör du en blank sökning (utan att skriva något i sökrutan) och begränsar sedan med Open Access i vänstra kolumnen. De databasen innehåller för närvarande omkring 5000 Open Access-tidskrifter.

Har du frågor? Kontakta:

Liz Holmgren

Tjänstetitel: Bibliotekarie Organisation: Universitetsbiblioteket

Profilsida: Liz Holmgren

E-post:

Telefon: 019 303464

Rum: C1114

Liz Holmgren