This page in English

American Chemical Society (2020-2022)

Avtalet ger möjlighet att publicera open access utan kostnad i samtliga ACS-tidskrifter.

Ett förbestämt antal artiklar kan publiceras open access inom det nationella BIBSAM-konsortiet. För år 2020 beräknas antalet motsvara drygt 70 % av konsortiets totala publicering. Andelen ökar sedan under den treåriga avtalsperioden.

Instruktioner

En grundförutsättning är att du är corresponding author. Vid inskickande av manus rekommenderar ACS att du använder din @oru.se-adress. Detta för att de ska kunna identifiera att du har rätt att publicera med öppen tillgång inom avtalet. Därtill ska Örebro universitet finnas angivet i artikelns affiliering.

Du kommer sedan att få ett mail från ACS med information om möjligheten att publicera open access. Klicka på länken i mailet för att begära att kostnaden ska regleras inom avtalet med BIBSAM-konsortiet.

Mer information finns på förlagets webbplats för författare.

Kringkostnader

Andra eventuella kringkostnader (t.ex. färgtryck, offprints, sidavgifter, posters) täcks inte av avtalet.

Kontakt

Vid publiceringsfrågor, kontakta: This is an email address